خبر خوب برای هواداران پرسپولیس/توافق قرمزها با سید جلال

خبر خوب برای هواداران پرسپولیس/توافق قرمزها با سید جلال
مدافع با تجربه تیم ملی ظهر دیروز با قرمزها به توافق شفاهی دست پیدا کرد.

خبر خوب برای هواداران پرسپولیس/توافق قرمزها با سید جلال

مدافع با تجربه تیم ملی ظهر دیروز با قرمزها به توافق شفاهی دست پیدا کرد.
خبر خوب برای هواداران پرسپولیس/توافق قرمزها با سید جلال

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author