خبر خوب برای منصوریان؛ هم خسرو به سایپا می‌رسد هم قربانی

خبر خوب برای منصوریان؛ هم خسرو به سایپا می‌رسد هم قربانی
دو بازیکن مصدوم استقلال به بازی بعدی این تیم خواهندرسید.

خبر خوب برای منصوریان؛ هم خسرو به سایپا می‌رسد هم قربانی

دو بازیکن مصدوم استقلال به بازی بعدی این تیم خواهندرسید.
خبر خوب برای منصوریان؛ هم خسرو به سایپا می‌رسد هم قربانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author