خبر خوبی که بیرانوند به کارلوس کی‌روش داد

خبر خوبی که بیرانوند به کارلوس کی‌روش داد
گلر قرمزها قبل از بازی سوریه گچ دستش را باز می‌کند.

خبر خوبی که بیرانوند به کارلوس کی‌روش داد

گلر قرمزها قبل از بازی سوریه گچ دستش را باز می‌کند.
خبر خوبی که بیرانوند به کارلوس کی‌روش داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author