خبر بد برای پرسپولیسی‌ها/ امید عالیشاه مصدوم شد

خبر بد برای پرسپولیسی‌ها/ امید عالیشاه مصدوم شد
امید عالیشاه در جریان مسابقه دوستانه پرسپولیس آسیب دید.

خبر بد برای پرسپولیسی‌ها/ امید عالیشاه مصدوم شد

امید عالیشاه در جریان مسابقه دوستانه پرسپولیس آسیب دید.
خبر بد برای پرسپولیسی‌ها/ امید عالیشاه مصدوم شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author