خبر بد برای استقلال/خسرو بازی حذفی را هم از دست داد

خبر بد برای استقلال/خسرو بازی حذفی را هم از دست داد
خسرو حیدری نمی تواند برای آبی ها در بازی بعدی هم به میدان برود.

خبر بد برای استقلال/خسرو بازی حذفی را هم از دست داد

خسرو حیدری نمی تواند برای آبی ها در بازی بعدی هم به میدان برود.
خبر بد برای استقلال/خسرو بازی حذفی را هم از دست داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author