خبری خوب برای آبی‌ها/ کاوه رضایی از فردا در تمرین استقلال

خبری خوب برای آبی‌ها/ کاوه رضایی از فردا در تمرین استقلال
کاوه رضایی در آستانه بازی با گسترش فولاد تبریز می‌تواند در تمرینات تیمش شرکت کند.

خبری خوب برای آبی‌ها/ کاوه رضایی از فردا در تمرین استقلال

کاوه رضایی در آستانه بازی با گسترش فولاد تبریز می‌تواند در تمرینات تیمش شرکت کند.
خبری خوب برای آبی‌ها/ کاوه رضایی از فردا در تمرین استقلال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author