خبرهای مشروح ۱۳

خبرهای مشروح ۱۳
ادامه بارش ها و ترافیک سنگین در محورهای شمال به جنوب/ افزایش ۴ درصدی سفرهای نوروزی/ اقامت ۴۷ میلیون نفر شب تا پایان ۱۱ فروردین/ موج تازه جو سازی و تهدید مقامات آمریکا
۱۵:۱۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


خبرهای مشروح ۱۳

ادامه بارش ها و ترافیک سنگین در محورهای شمال به جنوب/ افزایش ۴ درصدی سفرهای نوروزی/ اقامت ۴۷ میلیون نفر شب تا پایان ۱۱ فروردین/ موج تازه جو سازی و تهدید مقامات آمریکا
۱۵:۱۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


خبرهای مشروح ۱۳

بک لینک

label, , , , , , , , , ,

About the author