خبرهای خوش وزیر آموزش و پرورش از جنس استخدام

خبرهای خوش وزیر آموزش و پرورش از جنس استخدام
فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پارسال آموزش و پرورش، جذب می شوند.
۱۰:۳۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


خبرهای خوش وزیر آموزش و پرورش از جنس استخدام

فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پارسال آموزش و پرورش، جذب می شوند.
۱۰:۳۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


خبرهای خوش وزیر آموزش و پرورش از جنس استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author