خبرهای خوب برای هوادران استقلال

خبرهای خوب برای هوادران استقلال
برزای مشکلی برای همراهی استقلال ندارد و کاوه رضایی هم در تمرینات آبی‌ها شرکت می کند.

خبرهای خوب برای هوادران استقلال

برزای مشکلی برای همراهی استقلال ندارد و کاوه رضایی هم در تمرینات آبی‌ها شرکت می کند.
خبرهای خوب برای هوادران استقلال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author