خاکزاد: رسول قول داد تیم را در لیگ برتر حفظ کند/ خطیبی رسما در ماشین‌سازی ماندگار شد

خاکزاد: رسول قول داد تیم را در لیگ برتر حفظ کند/ خطیبی رسما در ماشین‌سازی ماندگار شد
سرمربی تیم ماشین سازی رسما در این تیم ماندگار شد.

خاکزاد: رسول قول داد تیم را در لیگ برتر حفظ کند/ خطیبی رسما در ماشین‌سازی ماندگار شد

سرمربی تیم ماشین سازی رسما در این تیم ماندگار شد.
خاکزاد: رسول قول داد تیم را در لیگ برتر حفظ کند/ خطیبی رسما در ماشین‌سازی ماندگار شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author