خانواده فلسطینی در انتظار اقدام سازمان ملل

خانواده فلسطینی در انتظار اقدام سازمان ملل
با گذشت یکسال از جنایت صهیونیست ها در به آتش کشیدن خانواده دوابشه، فلسطینیان همچنان در انتظار اقدامی از سوی سازمان ملل برای محکوم کردن این جنایت هستند.
۱۴:۲۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


خانواده فلسطینی در انتظار اقدام سازمان ملل

با گذشت یکسال از جنایت صهیونیست ها در به آتش کشیدن خانواده دوابشه، فلسطینیان همچنان در انتظار اقدامی از سوی سازمان ملل برای محکوم کردن این جنایت هستند.
۱۴:۲۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


خانواده فلسطینی در انتظار اقدام سازمان ملل

ترانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author