خانلری : سلطانی‌فر رای اعتماد می‌گیرد

خانلری : سلطانی‌فر رای اعتماد می‌گیرد
نماینده ارامنه تهران و شمال در مجلس شورای اسلامی با اشاره به معرفی مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: موافق معرفی سلطانی فر به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان هستم.

خانلری : سلطانی‌فر رای اعتماد می‌گیرد

نماینده ارامنه تهران و شمال در مجلس شورای اسلامی با اشاره به معرفی مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: موافق معرفی سلطانی فر به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان هستم.
خانلری : سلطانی‌فر رای اعتماد می‌گیرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author