خانزاده: درگیری با رضایی نداشتم

خانزاده: درگیری با رضایی نداشتم
مدافع سیاه جامگان شایعه درگیری اش با مهاجم استقلال را قبول ندارد.

خانزاده: درگیری با رضایی نداشتم

مدافع سیاه جامگان شایعه درگیری اش با مهاجم استقلال را قبول ندارد.
خانزاده: درگیری با رضایی نداشتم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author