خاطرات شنیدنی رضا شاهرودی از یک عکس

خاطرات شنیدنی رضا شاهرودی از یک عکس
چهره محبوب قرمزها می گوید بعد از اختلافش با دایی در سال 98 در تیم ملی اتفاق جالبی رخ داد.

خاطرات شنیدنی رضا شاهرودی از یک عکس

چهره محبوب قرمزها می گوید بعد از اختلافش با دایی در سال 98 در تیم ملی اتفاق جالبی رخ داد.
خاطرات شنیدنی رضا شاهرودی از یک عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author