خاطرات جانباز شیمیایی به روایت «لیلا»

خاطرات جانباز شیمیایی به روایت «لیلا»
کتاب «لیلا» روایت‌های مجید عباسی از سال‌های انقلاب و دفاع مقدس از سوی انتشارات روایت فتح منتشر شد.
۲۱:۰۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


خاطرات جانباز شیمیایی به روایت «لیلا»

کتاب «لیلا» روایت‌های مجید عباسی از سال‌های انقلاب و دفاع مقدس از سوی انتشارات روایت فتح منتشر شد.
۲۱:۰۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


خاطرات جانباز شیمیایی به روایت «لیلا»

شهر خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author