خاطرات انصاریان از اولین روز حضورش با کریمی در تیم ملی

خاطرات انصاریان از اولین روز حضورش با کریمی در تیم ملی
مدافع اسبق قرمزها چیزهای جالبی از اولین حضور خود و کریمی در تمرین تیم ملی می گوید.

خاطرات انصاریان از اولین روز حضورش با کریمی در تیم ملی

مدافع اسبق قرمزها چیزهای جالبی از اولین حضور خود و کریمی در تمرین تیم ملی می گوید.
خاطرات انصاریان از اولین روز حضورش با کریمی در تیم ملی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author