حیرت کروس از خودخواهی رونالدو (عکس)

حیرت کروس از خودخواهی رونالدو (عکس)
دقیقه 94 بازی رئال مادرید و بیلبائو و یک فرصت تک به تک برای رونالدو که گل سوم رئال را به ثمر برساند؛ اما این اتفاق نیفتاد.

حیرت کروس از خودخواهی رونالدو (عکس)

دقیقه 94 بازی رئال مادرید و بیلبائو و یک فرصت تک به تک برای رونالدو که گل سوم رئال را به ثمر برساند؛ اما این اتفاق نیفتاد.
حیرت کروس از خودخواهی رونالدو (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author