حکم سرپرستی نصرالله عبداللهی در استقلال صادر شد

حکم سرپرستی نصرالله عبداللهی در استقلال صادر شد
بر اساس حکم سید رضا افتخاری مدیر عامل باشگاه استقلال، نصرالله عبداللهی به صورت رسمی به عنوان سرپرست تیم بزرگسالان استقلال منصوب شد.

حکم سرپرستی نصرالله عبداللهی در استقلال صادر شد

بر اساس حکم سید رضا افتخاری مدیر عامل باشگاه استقلال، نصرالله عبداللهی به صورت رسمی به عنوان سرپرست تیم بزرگسالان استقلال منصوب شد.
حکم سرپرستی نصرالله عبداللهی در استقلال صادر شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author