حمله شیمیایی داعش به جنوب نینوا

حمله شیمیایی داعش به جنوب نینوا
درحمله گروه تکفیری صهیونیستی داعش با موشک های حاوی گاز سمی به منطقه ای در جنوب استان نینوا ۳۵ عراقی مصدوم شدند.
۱۱:۱۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


حمله شیمیایی داعش به جنوب نینوا

درحمله گروه تکفیری صهیونیستی داعش با موشک های حاوی گاز سمی به منطقه ای در جنوب استان نینوا ۳۵ عراقی مصدوم شدند.
۱۱:۱۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


حمله شیمیایی داعش به جنوب نینوا

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author