حمله تند روزنامه استقلالی پس از استعفای وزیری که می گویند پرسپولیسی بود

حمله تند روزنامه استقلالی پس از استعفای وزیری که می گویند پرسپولیسی بود
یک روز پس از استعفای گودرزی از وزارت‌ورزش، روزنامه استقلال‌جوان به انتقاد از او پرداخته است.

حمله تند روزنامه استقلالی پس از استعفای وزیری که می گویند پرسپولیسی بود

یک روز پس از استعفای گودرزی از وزارت‌ورزش، روزنامه استقلال‌جوان به انتقاد از او پرداخته است.
حمله تند روزنامه استقلالی پس از استعفای وزیری که می گویند پرسپولیسی بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author