حمله با سلاح سرد به پلیس وین

حمله با سلاح سرد به پلیس وین
روزنامه استرایش به نقل از منابع پلیس شهر وین اعلام کرد که در پی حمله یک فرد با چاقو به پلیس در ایستگاه متروی مودلینگ شهر وین، این ایستگاه مترو بسته شد.
۱۸:۰۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


حمله با سلاح سرد به پلیس وین

روزنامه استرایش به نقل از منابع پلیس شهر وین اعلام کرد که در پی حمله یک فرد با چاقو به پلیس در ایستگاه متروی مودلینگ شهر وین، این ایستگاه مترو بسته شد.
۱۸:۰۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


حمله با سلاح سرد به پلیس وین

label, , , , , , , , , , , ,

About the author