حمایت هیات مدیره استقلال از علیرضا منصوریان

حمایت هیات مدیره استقلال از علیرضا منصوریان
هیات مدیره باشگاه استقلال اعلام کرد همدلی کامل بین ارکان باشگاه وجود دارد و سرپرست محترم باشگاه نیز برابر اختیارات تفویض شده از سوی هیات مدیره فعالیت خواهد نمود.

حمایت هیات مدیره استقلال از علیرضا منصوریان

هیات مدیره باشگاه استقلال اعلام کرد همدلی کامل بین ارکان باشگاه وجود دارد و سرپرست محترم باشگاه نیز برابر اختیارات تفویض شده از سوی هیات مدیره فعالیت خواهد نمود.
حمایت هیات مدیره استقلال از علیرضا منصوریان

خبرگزاری اصفهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author