حمایت عملی وزارت ورزش و جوانان از تیم کی‌روش

حمایت عملی وزارت ورزش و جوانان از تیم کی‌روش
کانال تلگرامی وزارت ورزش و جوانان با بازنشر دو پست حمایت خود از تیم‌ملی و کادر فنی را نشان داد.

حمایت عملی وزارت ورزش و جوانان از تیم کی‌روش

کانال تلگرامی وزارت ورزش و جوانان با بازنشر دو پست حمایت خود از تیم‌ملی و کادر فنی را نشان داد.
حمایت عملی وزارت ورزش و جوانان از تیم کی‌روش

واتساپ جی بی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author