حمایت صندوق بین المللی پول از اردن

حمایت صندوق بین المللی پول از اردن
صندوق بین المللی پول اعلام کرد: برای حمایت از اقتصاد اردن در سه سال آینده، ۷۲۳ میلیون دلار در اختیار این کشور قرار می دهد.
۱۶:۳۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


حمایت صندوق بین المللی پول از اردن

صندوق بین المللی پول اعلام کرد: برای حمایت از اقتصاد اردن در سه سال آینده، ۷۲۳ میلیون دلار در اختیار این کشور قرار می دهد.
۱۶:۳۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


حمایت صندوق بین المللی پول از اردن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author