حمایت زیدان از رونالدو/ او را هو کردند، همان‌طور که قبلا من را هو کرده بودند

حمایت زیدان از رونالدو/ او را هو کردند، همان‌طور که قبلا من را هو کرده بودند
زین الدین زیدان سرمربی رئال مادرید از رونالدو، ستاره تیمش حمایت کرد.

حمایت زیدان از رونالدو/ او را هو کردند، همان‌طور که قبلا من را هو کرده بودند

زین الدین زیدان سرمربی رئال مادرید از رونالدو، ستاره تیمش حمایت کرد.
حمایت زیدان از رونالدو/ او را هو کردند، همان‌طور که قبلا من را هو کرده بودند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author