حمایت تونی کروس از زین الدین زیدان

حمایت تونی کروس از زین الدین زیدان
تونی کروس، ستاره آلمانی رئال مادرید، از زین الدین زیدان، سرمربی تیمش، در مقابل انتقادهای اخیر دفاع کرد.

حمایت تونی کروس از زین الدین زیدان

تونی کروس، ستاره آلمانی رئال مادرید، از زین الدین زیدان، سرمربی تیمش، در مقابل انتقادهای اخیر دفاع کرد.
حمایت تونی کروس از زین الدین زیدان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author