حمایت آندرانیک تیموریان از وزیر پیشنهادی ورزش

حمایت آندرانیک تیموریان از وزیر پیشنهادی ورزش
آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم ملی ابراز امیدواری کرد که با انتخاب سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش حمایت از تیم ملی پررنگ تر از گذشته شود.

حمایت آندرانیک تیموریان از وزیر پیشنهادی ورزش

آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم ملی ابراز امیدواری کرد که با انتخاب سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش حمایت از تیم ملی پررنگ تر از گذشته شود.
حمایت آندرانیک تیموریان از وزیر پیشنهادی ورزش

label, , , , , , , , , , , ,

About the author