حفاظت از اردوغان با موشک

حفاظت از اردوغان با موشک
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه از استقرار سامانه های موشکی برای محافظت از کاخ ریاست جمهوری این کشور خبر داد.
۱۰:۴۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


حفاظت از اردوغان با موشک

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه از استقرار سامانه های موشکی برای محافظت از کاخ ریاست جمهوری این کشور خبر داد.
۱۰:۴۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


حفاظت از اردوغان با موشک

خرید بک لینک رنک 1

خبرگزاری مهر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author