حضور یوسین بولت در دورتموند شوخی نیست

حضور یوسین بولت در دورتموند شوخی نیست
یواخیم واتسکه، مدیر دورتموند تاکید کرد که اخبار حضور یوسین بولت در تمرینات دورتموند واقعیت دارد.

حضور یوسین بولت در دورتموند شوخی نیست

یواخیم واتسکه، مدیر دورتموند تاکید کرد که اخبار حضور یوسین بولت در تمرینات دورتموند واقعیت دارد.
حضور یوسین بولت در دورتموند شوخی نیست

دانلود تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author