حضور کیمیای تکواندو در افتتاحیه مدرسه (عکس)

حضور کیمیای تکواندو در افتتاحیه مدرسه (عکس)
کیمیاعلیزاده، نخستین بانوی مدال آور بازی های المپیک ریو 2016 با حضور در منطقه خاک سفید مدارس دخترانه آموزشگاه ملت را افتتاح کرد و زنگ مدرسه ابتدایی این آموزشگاه را به صدا درآورد.

حضور کیمیای تکواندو در افتتاحیه مدرسه (عکس)

کیمیاعلیزاده، نخستین بانوی مدال آور بازی های المپیک ریو 2016 با حضور در منطقه خاک سفید مدارس دخترانه آموزشگاه ملت را افتتاح کرد و زنگ مدرسه ابتدایی این آموزشگاه را به صدا درآورد.
حضور کیمیای تکواندو در افتتاحیه مدرسه (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author