حضور ستاره‌ها در مراسم وداع با دوست‌داشتنی‌ترین روانپزشک فوتبالی

حضور ستاره‌ها در مراسم وداع با دوست‌داشتنی‌ترین روانپزشک فوتبالی
دکتر مهرداد خانبانی پنجشنبه گذشته به علت مرگ مغزی درگذشت.

حضور ستاره‌ها در مراسم وداع با دوست‌داشتنی‌ترین روانپزشک فوتبالی

دکتر مهرداد خانبانی پنجشنبه گذشته به علت مرگ مغزی درگذشت.
حضور ستاره‌ها در مراسم وداع با دوست‌داشتنی‌ترین روانپزشک فوتبالی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author