حضور در باشگاه برای دریافت مطالبات/ بازگشت گولچ به اردوی پرسپولیس

حضور در باشگاه برای دریافت مطالبات/ بازگشت گولچ به اردوی پرسپولیس
آنتونی گولچ، مدافع استرالیایی که گفته می شد اردوی پرسپولیس را ترک کرده، در حال حاضر با سایر بازیکنان به تمرین مشغول است.

حضور در باشگاه برای دریافت مطالبات/ بازگشت گولچ به اردوی پرسپولیس

آنتونی گولچ، مدافع استرالیایی که گفته می شد اردوی پرسپولیس را ترک کرده، در حال حاضر با سایر بازیکنان به تمرین مشغول است.
حضور در باشگاه برای دریافت مطالبات/ بازگشت گولچ به اردوی پرسپولیس

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author