حضور دایی در تمرین ملی پوشان کاراته

حضور دایی در تمرین ملی پوشان کاراته
کاپیتان و سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در اردوی تیم ملی کاراته مردان حاضر شد.

حضور دایی در تمرین ملی پوشان کاراته

کاپیتان و سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در اردوی تیم ملی کاراته مردان حاضر شد.
حضور دایی در تمرین ملی پوشان کاراته

label, , , , , , , , , , , ,

About the author