حضور جنوبی‌های آبی دوست در ورزشگاه (عکس)

حضور جنوبی‌های آبی دوست در ورزشگاه (عکس)
هواداران جنوبی طرفدار استقلال چندین ساعت قبل از شروع فینال جام حذفی در ورزشگاه حضور یافته اند.

حضور جنوبی‌های آبی دوست در ورزشگاه (عکس)

هواداران جنوبی طرفدار استقلال چندین ساعت قبل از شروع فینال جام حذفی در ورزشگاه حضور یافته اند.
حضور جنوبی‌های آبی دوست در ورزشگاه (عکس)

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author