حضور بازیکنان تیم ملی در زمین ورزشگاه عبدالرحمان

حضور بازیکنان تیم ملی در زمین ورزشگاه عبدالرحمان
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پس از انجام آخرین تمرین پیش از دیدار برابر سوریه با حضور در ورزشگاه تانکو عبدالرحمان روی چمن این استادیوم قدم زدند.

حضور بازیکنان تیم ملی در زمین ورزشگاه عبدالرحمان

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پس از انجام آخرین تمرین پیش از دیدار برابر سوریه با حضور در ورزشگاه تانکو عبدالرحمان روی چمن این استادیوم قدم زدند.
حضور بازیکنان تیم ملی در زمین ورزشگاه عبدالرحمان

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author