حسینی: موفقیت من نتیجه کار تیمی است/ وظیفه‌ام را انجام دادم

حسینی: موفقیت من نتیجه کار تیمی است/ وظیفه‌ام را انجام دادم
دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران می‌گوید که موفقیت او حاصل تلاش تمام بازیکنان بود.

حسینی: موفقیت من نتیجه کار تیمی است/ وظیفه‌ام را انجام دادم

دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران می‌گوید که موفقیت او حاصل تلاش تمام بازیکنان بود.
حسینی: موفقیت من نتیجه کار تیمی است/ وظیفه‌ام را انجام دادم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author