حسن یزدانی:تصمیمی برای تغییر وزن ندارم/هیچ حریفی را نمی‌شود دست‌کم گرفت

حسن یزدانی:تصمیمی برای تغییر وزن ندارم/هیچ حریفی را نمی‌شود دست‌کم گرفت
حسن یزدانی می‌گوید:«رسول خادم کار سختی در فیلا دارد.به همین دلیل بود که سرمربیگری تیم ملی را به محمد طلایی سپرد.»

حسن یزدانی:تصمیمی برای تغییر وزن ندارم/هیچ حریفی را نمی‌شود دست‌کم گرفت

حسن یزدانی می‌گوید:«رسول خادم کار سختی در فیلا دارد.به همین دلیل بود که سرمربیگری تیم ملی را به محمد طلایی سپرد.»
حسن یزدانی:تصمیمی برای تغییر وزن ندارم/هیچ حریفی را نمی‌شود دست‌کم گرفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author