حسرتی که ستاره این روزهای لیگ برتر بر دل برانکو گذاشت

حسرتی که ستاره این روزهای لیگ برتر بر دل برانکو گذاشت
هافبک این روزهای فولاد خوزستان با درخشش حسرت بزرگی را برای پرسپولیسی ها به وجود آورده است.

حسرتی که ستاره این روزهای لیگ برتر بر دل برانکو گذاشت

هافبک این روزهای فولاد خوزستان با درخشش حسرت بزرگی را برای پرسپولیسی ها به وجود آورده است.
حسرتی که ستاره این روزهای لیگ برتر بر دل برانکو گذاشت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author