حرکت جنجالی سوارز دور از چشم داور(عکس)

حرکت جنجالی سوارز دور از چشم داور(عکس)
لوئیس سوارز در جریان بازی امروز بارسلونا و دپورتیوو و در شرایطی که بارسا 2-0 از میهمان خود پیش بود، بازیکن حریف را بدون توپ مضروب کرد.

حرکت جنجالی سوارز دور از چشم داور(عکس)

لوئیس سوارز در جریان بازی امروز بارسلونا و دپورتیوو و در شرایطی که بارسا 2-0 از میهمان خود پیش بود، بازیکن حریف را بدون توپ مضروب کرد.
حرکت جنجالی سوارز دور از چشم داور(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author