حرکت جالب عابربانک ممنوع‌الورود استقلالی برای حمایت از تیم‌ملی در مالزی

حرکت جالب عابربانک ممنوع‌الورود استقلالی برای حمایت از تیم‌ملی در مالزی
ایرانی سرشناسی که قبلا هم در فوتبال ایران هزینه کرده تماشای بازی تیم‌ملی را برای ایرانیان رایگان کرد!

حرکت جالب عابربانک ممنوع‌الورود استقلالی برای حمایت از تیم‌ملی در مالزی

ایرانی سرشناسی که قبلا هم در فوتبال ایران هزینه کرده تماشای بازی تیم‌ملی را برای ایرانیان رایگان کرد!
حرکت جالب عابربانک ممنوع‌الورود استقلالی برای حمایت از تیم‌ملی در مالزی

ارتقا اندروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author