حرف‌های برانکو درباره نیمکت‌نشینی طارمی، جدایی لوبانف، نشر قراردادها و حضور امروز پروین در استادیوم

حرف‌های برانکو درباره نیمکت‌نشینی طارمی، جدایی لوبانف، نشر قراردادها و حضور امروز پروین در استادیوم
روزنامه خبرورزشی نوشت: برانکو از انتشار مبلغ قرارداد مربیان و بازیکنان بسیار شاکی است. او این کار را حرفه‌ای نمی‌داند و معتقد است این کار قانونی هم نیست…

حرف‌های برانکو درباره نیمکت‌نشینی طارمی، جدایی لوبانف، نشر قراردادها و حضور امروز پروین در استادیوم

روزنامه خبرورزشی نوشت: برانکو از انتشار مبلغ قرارداد مربیان و بازیکنان بسیار شاکی است. او این کار را حرفه‌ای نمی‌داند و معتقد است این کار قانونی هم نیست…
حرف‌های برانکو درباره نیمکت‌نشینی طارمی، جدایی لوبانف، نشر قراردادها و حضور امروز پروین در استادیوم

بازار بورس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author