حرف‌هایی در دل‌مان هست که باید قبلاً می‌زدیم/ خدابخشی:فقط می‌توانم بگویم شرمنده مردم هستم

حرف‌هایی در دل‌مان هست که باید قبلاً می‌زدیم/ خدابخشی:فقط می‌توانم بگویم شرمنده مردم هستم
تکواندوکار ملی‌پوش کشورمان گفت: تنها جمله‌ای که در حال حاضر می‌توانم به زبان بیاورم شرمندگی خودم نسبت به مردم ایران است.

حرف‌هایی در دل‌مان هست که باید قبلاً می‌زدیم/ خدابخشی:فقط می‌توانم بگویم شرمنده مردم هستم

تکواندوکار ملی‌پوش کشورمان گفت: تنها جمله‌ای که در حال حاضر می‌توانم به زبان بیاورم شرمندگی خودم نسبت به مردم ایران است.
حرف‌هایی در دل‌مان هست که باید قبلاً می‌زدیم/ خدابخشی:فقط می‌توانم بگویم شرمنده مردم هستم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author