حرفهای بانوی ملی‌پوش بیلیارد ایران/محمدی:مرفه بی‌درد نیستیم

حرفهای بانوی ملی‌پوش بیلیارد ایران/محمدی:مرفه بی‌درد نیستیم
عضو تیم‌ملی بیلیارد بانوان ایران می‌گوید این رشته ورزشی نیاز به حمایت‌های زیادی دارد.

حرفهای بانوی ملی‌پوش بیلیارد ایران/محمدی:مرفه بی‌درد نیستیم

عضو تیم‌ملی بیلیارد بانوان ایران می‌گوید این رشته ورزشی نیاز به حمایت‌های زیادی دارد.
حرفهای بانوی ملی‌پوش بیلیارد ایران/محمدی:مرفه بی‌درد نیستیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author