حراج آثار هنری در تهران

حراج آثار هنری در تهران
در پنجمین حراج آثار هنری تهران دو اثر از سهراب سپهری رکورددار قیمت ها بود و در مجموع ۴ و نیم میلیارد تومان برای آنها پرداخت شد.
۱۴:۲۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


حراج آثار هنری در تهران

در پنجمین حراج آثار هنری تهران دو اثر از سهراب سپهری رکورددار قیمت ها بود و در مجموع ۴ و نیم میلیارد تومان برای آنها پرداخت شد.
۱۴:۲۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


حراج آثار هنری در تهران

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author