حذف دو نماینده بوکس ایران از مسابقات سهمیه المپیک

حذف دو نماینده بوکس ایران از مسابقات سهمیه المپیک
سجاد محرابی و سالار غلامی دو نماینده بوکس ایران در مسابقات کسب سهمیه المپیک حذف شدند.

حذف دو نماینده بوکس ایران از مسابقات سهمیه المپیک

سجاد محرابی و سالار غلامی دو نماینده بوکس ایران در مسابقات کسب سهمیه المپیک حذف شدند.
حذف دو نماینده بوکس ایران از مسابقات سهمیه المپیک

باشگاه خبری ورزشی

آگهی استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author