حذف دفترچه های تامین اجتماعی تا پایان دولت یازدهم

حذف دفترچه های تامین اجتماعی تا پایان دولت یازدهم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جایگزینی دفترچه های درمانی با کارت الکترونیک هوشمند در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی تا پایان دولت یازدهم خبر داد.
۲۰:۱۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


حذف دفترچه های تامین اجتماعی تا پایان دولت یازدهم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جایگزینی دفترچه های درمانی با کارت الکترونیک هوشمند در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی تا پایان دولت یازدهم خبر داد.
۲۰:۱۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


حذف دفترچه های تامین اجتماعی تا پایان دولت یازدهم

پامنا موبایل لپ تاپ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author