حذف تیم‌های دو نفره ایران در تور پینگ پنگ سوئد

حذف تیم‌های دو نفره ایران در تور پینگ پنگ سوئد
رقابت‌های تنیس روی میز تور جهانی در سوئد با حذف تیم‌های دو نفره کشورمان پیگیری شد.

حذف تیم‌های دو نفره ایران در تور پینگ پنگ سوئد

رقابت‌های تنیس روی میز تور جهانی در سوئد با حذف تیم‌های دو نفره کشورمان پیگیری شد.
حذف تیم‌های دو نفره ایران در تور پینگ پنگ سوئد

oxin channel

label, , , , , , , , , , , ,

About the author