حذف‌خبر انتصاب‌ساعدی و روشن از سایت‌استقلال

حذف‌خبر انتصاب‌ساعدی و روشن از سایت‌استقلال
سایت باشگاه استقلال در اقدامی عجیب خبری را که روی خروجی خود قرار داده بود حذف کرد.

حذف‌خبر انتصاب‌ساعدی و روشن از سایت‌استقلال

سایت باشگاه استقلال در اقدامی عجیب خبری را که روی خروجی خود قرار داده بود حذف کرد.
حذف‌خبر انتصاب‌ساعدی و روشن از سایت‌استقلال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author