حدادی بهترین سنتر لیگ بسکتبال چین شد

حامد حدادی به عنوان بهترین سنتر لیگ بسکتبال چین معرفی شد.

اخبر جهان

ورزش و زندگی

label, , , , , , , , ,

About the author