حج منتفی شد

حج منتفی شد
سازمان حج و زیارت در بیانیه ای از منتفی شدن اعزام حجاج ایرانی به حج تمتع امسال خبر داد.
۱۳:۴۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


حج منتفی شد

سازمان حج و زیارت در بیانیه ای از منتفی شدن اعزام حجاج ایرانی به حج تمتع امسال خبر داد.
۱۳:۴۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


حج منتفی شد

استخدام

label, , , , , , , , , ,

About the author